مشاوره رایگان

(ساعات اداری)
شهرداری

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی+وکیل تضمینی

در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی باید متذکر شد که انجام تمامی عملیات های ساختمانی از جمله احداث و یا غیر از آن که در محدوده شهری واقع شده اند مستلزم آن است که پروانه ساختمان از سوی شهرداری صادر شود. به طور کلی انجام عملیات های ساختمانی بدون پروانه و یا بر خلاف مفاد پروانه سبب می شود که پرونده مورد نظر به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع گردد. در صورتی که تخلف توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری احراز شود، کمیسیون نام برده شده حکم  مبنی بر تخریب بنا و یا پرداخت جریمه نقدی می‌ نماید. الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و نیز ابطال پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری از جمله دعاوی هستند که به پروانه ساختمان مربوط می شوند.

صدور پروانه ساختمانی

پروانه ساختمان در حقیقت سندی است که مشخصات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت متقاضی صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت، عرصه، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و نیز سایر مشخصات فنی بنا را در بر می گیرد. برای آن که پروانه ساختمانی از سمت شهرداری صادر شود لازم است که تمامی عوارض و بدی های قانونی ملک توسط مالک پرداخت گردد. بر اساس قانون حاکم بر شهرداری ها حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی و تعیین تکلیف وضعیت می توانید نسبت به صدور و تحویل پروانه ‌های ساختمانی اقدام نمایید.

لزوم ارائه سند رسمی مالکیت از سمت متقاضی صدور پروانه ساختمانی

یکی از مدارک ضروری که برای اخذ پروانه ساختمان الزامی است سند رسمی مالکیت ملک می باشد. شهرداری ها وظیفه دارند که از صدور پروانه ساختمان به آن دسته از استناد هایی که مربوط به قولنامه، مبایعه نامه و سایر اسناد عادی هستند امتنان نموده و تنها پروانه ساختمانی را برای مالک اصلی صادر کنند. بنابراین اگر دارای قولنامه و مبایعه نامه و سایر اسناد هستید لازم است که پیش از تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی برای اخذ سند رسمی مالکیت اقدامات لازم را انجام داده و مالکیت را به صورت قانونی به خود انتقال دهید. گاه اتفاق افتاده که شهرداری ها در عمل و بنا به مصلحت صدور پروانه ساختمانی را بدون سند رسمی مالکیت انجام داده اند که این عمل بر خلاف قانون شهرداری بوده و بنا به مصلحت نمی توان صدور پروانه ساختمانی را انجام داد.

تخلف از کاربری قید شده در پروانه ساختمانی

در صورت تخلف مالک و یا مستاجر از مندرجات پروانه ساختمانی نیز احداث محل کسب یا پیشه یا تجارت در منطقه ‌ای که تجاری نبوده می توان موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع داد تا در این کمیسیون به تخلف انجام شده رسیدگی کرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ظرف مدت یک ماه در خصوص پرونده مورد نظر تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و اظهار نظر می نماید. درصورتی که تخلف انجام شده احراز گردد محل کسب تعطیل شده و با شخص متخلف برخورد خواهد شد.

مدت اعتبار پروانه ساختمانی

طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهرداری، شهرداری ها موظف هستند که در هنگام صدور پروانه‌ های ساختمانی برای مالکین زمانی را به عنوان حداکثر مدتی که برای پایان یافتن عملیات ساختمانی مورد نیاز است تعیین کرده و در پروانه مورد نظر درج نمایند. مالک دو سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شروع کردن عملیات ساختمانی را مهلت داشته و در غیر این صورت باید برای تمدید پروانه ساختمانی اقدامات لازم را انجام دهد لازم به ذکر است که منظور از شروع عملیات ساختمانی همان گود برداری و رسیدن به تراز اجرای فونداسیون است که استارت کار ساختمانی محسوب می شود. شخص مالک ساختمان موظف است که مهلت تعیین شده توسط شهرداری که در پروانه ساختمانی در شده است را رعایت نموده و پس از انقضای این زمان بدون اعتبار پروانه ساختمانی اقدام به انجام عملیات ساختمانی ننماید.

امتیاز دهید post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.