مشاوره رایگان

(ساعات اداری)
دیوان عالی

آیا تاکنون بابت پرونده ای به دیوان عالی کشور مراجعه کردید؟ می دانید در این شرایط باید چه اقداماتی را انجام دهید و یا با چه موانعی روبرو خواهید شد؟
این موضوع بسیار مهمی می باشد که همه افرادی که در دیوان اقدام به اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی می نمایند باید در این مورد بسیار با احتیاط عمل بنمایند و دلیل آن نیز این می باشد که افراد بعد از طرح امور در دیوان عالی کشور بسیار حساس بوده فرد باید حتما در این زمینه به امورات دیوان عالی کشور به صورت حرفه ای آشنایی داشته باشد و در صورتی که موضوعی در دیوان به وی ابلاغ گردد بتواند ان را به انجام برساند. در غیر این صورت بایستی امورات خود را در دیوان عالی به وکلای متخصص در زمینه این مرجع رسیدگی کننده سپرده و تا آنها بتوانند در این رابطه در سریعترین زمان ممکن به نتیجه مورد نظر برسانند.
گروه تخصصی کانون وکلای دیوان در این رابطه می تواند کلیه امور شما را در دیوان عالی کشور به عهده گرفته و در این خصوص در سریعترین زمان ممکن پرونده شما را به نتیجه ممکن در این رابطه برساند .»