مشاوره رایگان

(ساعات اداری)
دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی + نمونه رأی + وکیل تخصصی

دهه های گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون گذاران اقدام به ملی اعلام نمودن تمامی اراضی جنگلی و مراتعی کشور نموده است. به همین علت آن دسته از اراضی که بنا به دلیل جنگلی و مرتعی بودن ملی اعلام شده اند را اراضی ملی می نامند. در صورتی که اراضی افراد ملی شناخته شده و با این حال افراد دارای اسناد لازم جهت ارائه حاکمیت در زمین مورد نظر هستند می توانند به رای کمیسیون منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام شدن زمین مورد نظر اعتراض نمایند.

کدام یک از زمین ها جزو  اراضی ملی محسوب می شوند؟

شکل گرفتن اختلافات عمده در میان مردم و سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی موجب شده است که کمیسیونی تشکیل شود تا در زمینه تشخیص اراضی ملی مشغول به فعالیت گردد. به همین علت در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع پرونده هایی که مربوط به اراضی ملی هستند به این کمیسیون ارائه شده و افراد می توانند درخواست بررسی و رسیدگی به خلع ید از زمین خود را اعلام دارند. قابل ذکر است شمار بسیاری از زمین‌هایی که با توجه به اسناد متعلق به افراد بوده است، بعد از ثابت شدن ملی بودن از تعلق و مالکیت آن‌ها خارج شده و به سازمان جنگلداری یا دولت واگذار شده است. زمین هایی که بدون هیچ گونه دخالتی از سوی انسان ها، شکل طبیعی و دست نخورده خود را حفظ کرده اند، در زمره زمین های ملی به حساب می آیند، اما به محض این که روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و غیره صورت گرفته باشد، در اصطلاح به آن زمین زمین احیا شده می گویند. همچنین باید توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه سال ۱۳۴۱ ، سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص می باشد و سند مالکیت بدون احیا هیچ گونه اعتباری ندارد.

اعضای کمیسیون منابع طبیعی (ماده ۵۶)

بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کمیسیون متشکل از افراد زیر است:

  • فرماندار
  • رئیس دادگستری
  • رئیس ثبت
  • رئیس کشاورزی
  • رئیس جنگلبانی محل

در صورت عدم امکان حضور هر کدام از اعضای فوق، نمایندگان آن ها می توانند در مجلس کمیسیون شرکت کنند. تصمیم اکثریت این کمیسیون قطعی بوده و در صورتی که بنابر تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون ملی بودن و خلع ید زمین مورد نظر صادر شود معموران انتظامی مکلف هستند که رای صادره را اجرا نمایند.

اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی

سوالی که ایجاد می ‌شود آن است که آیا از رأی صادره توسط کمیسیون ماده ۵۶ می توان اعتراض نمود؟ در پاسخ باید گفت که بنا به مراتب رای قاضی قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید در دادگاه تجدیدنظر استان است. در صورتی که برای صادر شده اعتراض داشته و در دادگاه تجدید نظر نیز به نتیجه ای نمی رسید، می توانید اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعلام نمایید. توصیه می شود که جهت شروع هرگونه شکواییه ابتدا با وکیل اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی مشورت نمایید تا با همفکری او اقدام به طرح دعوا در محاکم دیوان عدالت اداری کنید.

نمونه رای کمیسیون منابع طبیعی(ماده ۵۶)

در خصوص دعوای خواهان، اداره منابع طبیعی ……. به طرفیت خوانده، آقای ……… به خواسته فصل بعدی کمیسیون ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به شرح محتویات پرونده، نظر بر اینکه موضوع جهت تشخیص به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب زمین متنازع فیه را دارای سابقه و آثار احیا اعلام و بر اثر اعتراض خواهان موضوع هیئت سه نفره ارجاع و هیئت فوتبال نیز بر همان مبنا اعلام نظر نمودند.

پس از ابلاغ نظریه به طرفین اعتراض مستدل از سوی خواهان معمولن گردید و به نظر دادگاه نیز اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد. لذا مستند قانون تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافاتی و نیز مواد ۲۵۶، ۱۹۷ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوای و بی حقی مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان ………. از طریق این دفتر می باشد.

وکیل تخصصی اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی

از افراد حقیقی انتظار نمی رود که تسلط کامل بر قوانین و مقررات کمیسیون منابع طبیعی داشته و بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. حضور یک شخص متخصص و حقوقی می تواند در پیگیری پرونده موثر واقع شده و احتمال پیروزی پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که هم اکنون با کانون وکلای دیوان تماس برقرار کرده و با وکیل تخصصی اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی مشورت نمایید.

امتیاز دهید post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.