مشاوره رایگان

(ساعات اداری)
درباره کانون وکلای دیوان

هنگامی که برای شکایت از سازمان ها و ارگان های دولتی اقدام می کنیم، سوالات فراوانی از جمله چگونگی تنظیم و ثبت یک دادخواست کامل و کافی به گونه ای که نکات حائز اهمیت در آن گنجانده شود و نیز  چگونگی پیگیری پرونده و هزینه های احتمالی و … در ذهن تداعی می شود.

پاسخ این سوالات نیازمند داشتن مشاوره و گرفتن راهنمایی از فرد متخصص در این حوزه می باشد، کسی که با ساز و کار روند رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری آشنا باشد و بداند که در نگارش دادخواست و لوایح، باید به چه نکاتی اشاره شود.

گروه کانون وکلای دیوان، گروه تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد با هدف “در اختیار گذاشتن تجربیات چندین ساله ی وکلای دیوان در حوزه دیوان عدالت اداری؛ به تمامی اقشار مختلف جامعه”

کانون وکلای دیوان با مشاوره در حوزه دیوان عدالت اداری به هموطنان کمک می کند تا به صورت قانونی و در کوتاهترین زمان ممکن به حق و حقوق خود برسند.

باشد که بتوانیم در  راستای این هدف، خدمتگزار هموطنان باشیم ….